آخرین خبرها

💠آئین تودیع و معارفه رئیس دادگاه عمومی بخش زرقان فارس

✅به گزارش روابط عمومی بخشداری زرقان طی حکمی از سوی آیت ا… آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه باحضور دومعاون قضائی دادگستری کل استان فارس،امام جمعه زرقان،بخشدار ودیگر مسئولین و گروه های مردمی،شاهسوندی به عنوان رئیس جدید دادگاه عمومی بخش زرقان معرفی گردید.

🍃درابتدای مراسم حجت الاسلام و المسلمین ربانی شیرازی امام جمعه زرقان در این آئین گفت:برگزاری مراسم تودیع و معارفه مقام قضایی ضرورت دارد زیرا که جایگاه مقام قضا در بین عموم مردم هنوز آنچنان روشن نیست.
ایشان با اشاره به سخنانی از ائمه اطهار افزودند:احقاق حق و رفع ظلم اصلی ترین کار مقام قضایی به شمار میرود.

🍃در ادامه کوشابخشدار زرقان عملکرد چمن خواه رئیس پیشین دادگاه عمومی بخش زرقان را مثبت ارزیابی کرد و از هماهنگی خوب ایشان با کمیته امنیتی بخش یاد کردو وعنوان نمود:ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﮐﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ .
ﻭﯼ ﺗﻘﻮﺍ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ،ﻣﺤﺮﻭﻣﯿﺖ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﻓﻘﺮ ﺯﺩﺍﯾﯽ،ﺭﻓﻊ ﺑﯿﮑﺎﺭﯼ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺯﺍﯾﯽ،ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺳﻼﻣﯽ،ﻣﻬﺎﺭ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ،ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﺩﺭﺳﺖ ﻭﺻﺤﯿﺢ ﻧﻬﺎﺩ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩ .

🍃ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ حجت الاسلام و المسلمین موسوی معاون قضاییﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ کل ﺍﺳﺘﺎﻥ فارس با ارائه گزارشی از وضعیت قضایی بخش زرقان ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ : ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻋﺪﺍﻟﺖ، ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﯿﺖ، ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻭ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﺍﺳﺖ .
ﻭﯼ ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺍﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﺼﺐ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥﺷﮑﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﺳﺮ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺸﺎﻧﺪ ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ﺧﻼﻑ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ .

🍃موسوی دیگر معاون قضایی دادگستری استان فارس،چمن خواه رئیس پیشین دو شاهسوندی رئیس جدید دادگاه عمومی بخش زرقان از دیگر سخنرانان این مراسم بودند.

🍃ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ، ” طی حکمی از سوی آیت ا… آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه شاهسوندی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ زرقان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ مهردادچمن خواه ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻣﺪ.
🍃گفتنی است چمن خواه با ارتقاءوضعیت کاری در شعبه ۱۸ دادگاه حقوقی شیراز مشغول به فعالیت خواهد شد.

Check Also

عکس+بازدید جناب آقای مهندس رحیمی بخشدار محترم زرقان از پروژه های درحال اجرا روستای‌های بخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *