🍃🍀مسئولین با افراد خیر به خانه نیازمندان سرکشی میکنند.🍀🍃

💠به گزارش روابط عمومی بخشداری زرقان کوشا ﻣﺪﯾﺮارشد بخش زرقان با همراهی کاظمی ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ‏( ﺭﻩ ‏) ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯼ ﻣﺪﺩﺟﻮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪﻫﺎ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺩﻟﺠﻮﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﻑ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻊ ﺁﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ بخش زرقان ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ویژه ترین بخش فارس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ تعدادی به عنوان نمونه،مصادف با میلاد حضرت معصومه(س)و روز دختر ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪند.
لازم به ذکر است طی این بازدید از ده خانواده سرکشی به عمل آمد که هدایایی به دختران مددجویان که نام فاطمه یا معصومه داشتند اهدا شد و نسبت به رفع مشکلات و دغدغه های این عزیزان مددجو اقداماتی به عمل آمد.

فرشاد کوشا بخشدار زرقان ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ : ﻃﺮﺡﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ‏( ﺭﻩ ‏) ﻭﯾﮋﻩ ﻣﺪﺩﺟﻮﯾﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ پیگیریم تا این طرح سرکشی ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺧﯿﺮﯾﻦ نیز ﻗﺮﺍﺭگیرد و آنها نیز در این امر خداپسندانه مشارکت داشته باشند و با مسئولین درخانه مددجویان حاضر شده و از شرایط زندگی آنان مطلع شوند.

ﻭﯼ ﻣﯽﺍﻓﺰﺍﯾﺪ :ﺩﺭ ﺳﺮﮐﺸﯽﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﯼ ﻧﯿﺎﺯ ﻣﺸﺨﺼﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﯽ مسئولین و ﺧﯿﺮﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺍﺟﺮﺍﯼ همچین ﻃﺮﺡ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﻮﺩ.

https://t.me/bakhshdarizarghan

Related posts:

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *