🍃طی مراسمی از ۱۷۹ کارمند نمونه ، ۲۷ مدیر نمونه و ۱۲ خبرنگار نمونه توسط فرمانداری شیراز در هفتمین روز هفته دولت تقدیر شد.

🍃در این مراسم بخشدار زرقان به عنوان یکی از مدیران نمونه و برترین بخشدار شهرستان شیراز انتخاب شد.

🍃این موفقیت را به ایشان و مردم شریف بخش زرقان تبریک گفته و آرزوی موفقیت روز افزون را در راستای خدمت هرچه بیشتر به مردم برای مهندس کوشا مسئلت داریم.

💠روابط عمومی بخشداری زرقان

Related posts: