آخرین خبرها

کوشا بخشدار زرقان فارس:اقدامات حوزه سلامت و درمان بخش زرقان که در زمان دولت تدبیروامید صورت گرفته، نسبت به سایر بخش های استان فارس پیشتاز است.

به مناسبت روز پزشک…

کوشا بخشدار زرقان فارس:اقدامات بخش زرقان در حوزه سلامت و درمان که در زمان دولت تدبیروامید صورت گرفته، نسبت به سایر بخش های استان فارس پیشتاز است.

بخشدار زرقان با حضور در بیمارستان امام حسن عسگری (ع)این روز را به پزشکان شبکه بهداشت و درمان بخش زرقان تبریک گفت.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ بخشداری زرقان فارس،ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺭﻭﺯ ﭘﺰﺷﮏ بخشدار، ﻣﻌﺎونین،شهردار و رئیس جدید شورای اسلامی شهر لپویی ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ بیمارستان امام حسن عسگری (ع)، ﺭﻭﺯﭘﺰﺷﮏ ﺭﺍ ﺑﻪ دکتردادور رئیس شبکه بهداشت و درمان و ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻭ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺁﻧﺎﻥ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮﺩﻧﺪ.

کوشا بخشدار زرقان ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﮏ ﺭﻭﺯ ﭘﺰﺷﮏ ﮔﻔﺖ : ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﻫﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﻨﻮﻋﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﻎ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .
ﻭﯼ ﺍﺯ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺪ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ روستاها ﺑﻪ ﻣﺮﺩﻡ بخش ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﺮﺩ.
ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎ ابراز ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ سطح بخش هستیم ﮔﻔﺖ :اقدامات بخش زرقان در حوزه سلامت و درمان که در زمان دولت تدبیروامید صورت گرفته، نسبت به سایر بخش های استان فارس پیشتاز است که ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼﺵ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﺿﺎﯾﺖﻣﻨﺪﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ حوزه ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺩﺭ کل بخش ﺭﺍ ﺑﺎﻻﺑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺗﻼﺵ ﭘﺰﺷﮑﺎﻥ، ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﻭ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ .
دکتر دادور ﻣﺪﯾﺮﺷﺒﮑﻪ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺿﻤﻦ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﺍﺯﻋﻤﻠﮑﺮﺩ این شبکه و ﭘﺰﺷﮑﺎن،ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺕ بخشداری ﺩﺭ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭﺯﻣﯿﻨﻪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ.

Check Also

عکس+بازدید جناب آقای مهندس رحیمی بخشدار محترم زرقان از پروژه های درحال اجرا روستای‌های بخش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *