ام: سید جلال

نام خانوادگی: حسینی

سمت: کارشناس دهیاران و شوراها