*مصوباتی به نفع مردم در شورای ترافیک بخش زرقان*


*به گزارش روابط عمومی بخشداری زرقان جلسه ی شورای ترافیک بخش با حضور اعضای کمیته و ریاست بخشدار به دبیری سازمان حمل و نقل زرقان درمورخه ی چهاردهم فروردین ماه نودوشش برگزار گردید.*

*دراین جلسه کوشا بخشدار زرقان ضمن تبریک ولادت مولی الموحدین حضرت علی(ع)وگرامیداشت روز پدر با اشاره به مصوبات قبل این شورا از جمله مسئله ی یک طرفه شدن خیابان شهیدرضازاده شهر زرقان گفت:
این طرح به دلیل مسائل فنی و ایمنی اجرا شده است،لذا وقتی درمیان مردم حضور یافتم صحبت های مردمی نشانگر نارضایتی از این مسئله بود.فلذا مقرر گردید درمهلت دوهفته ای تا تاریخ ۹6/۱/۳۰ شهرداری زرقان نسبت به تخریب دیوار حیاط ساختمان قدیم خود واقع در خیابان مذکور و تبدیل کردن به پارکینگ حاشیه ای اقدام و همچنین شبکه ی بهداشت و درمان نیز با با عقب نشینی فنس موجود ساختمان درمانگاه ضیغمی اقدام نمایند که بعد از آن خیابان فوق به صورت دوطرفه و و روال قبل برگردانده شود.

ایشان درادامه گفت:بلوار پاسداران به دلیل وجود اداره بهزیستی و تردد معلولین نیازمند علائم راهنمایی و رانندگی است و شهر زرقان در حال حاضر نیازمند دوربین های ترافیکی میباشد که مستلزم پیشبینی در بودجه ی شهرداری زرقان خواهد بود.

کوشا رئیس شورای ترافیک بخش زرقان همچنین درباب مشکلات ترافیکی شهر لپویی خاطرنشان کرد:باتوجه به اینکه پارک خودروها در خیابان اصلی شهر لپویی مشکلاتی برای شهروندان ایجاد کرده است نیازمند است تا اداره ی راهنمایی و رانندگی با همکاری شهرداری این شهر گشت و مراقبت بیشتری داشته باشد.

لازم به ذکر است اعضای این جلسه‌ به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصمیمات را مصوبه نمودند.

Related posts: